www.klinikk2000.com © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use

 

   Velkommen til Klinikk 2000.com

 

 

 

Tlf. 45442000

 

 

 

Verdens helseorganisason har erklært:

 

De essensielle fettsyrene er nøkkelstoffer for å bekjempe mange av vår tids sykdommer.

 

Når det gjelder maten, så må vi forsøke å spise mat som er så lite raffinert som mulig, unngå alt som kan bidra til at de "frie syreradikalene" (giftige oksygen- forbindelser) øker.

 

De frie radikalene forårsaker bl.a. at huden blir stiv og aldres for tidlig, og at alderspigmenter oppstår i huden og hjernen. De giftige oksygenforbindelsene kan også være en av årsakene til øyesykdommen AMD - aldersbetinget Macula Degeneration.

 

Man vet dessuten at gjennom nyere vitenskapelige undersøkelser at forskjellige hudlidelser reagerer positivt på tilskudd av livsnødvendige fettsyrer som arakidonsyre, linolensyre og gammalinolensyre (GLA)

De umettede fettsyrene har av ukjente årsaker en viss reduserende effekt på kolesterolkonsentrasjonen i blodet, mens de mettede fettsyrene som hovedsakelig finnes i mat, (melk, kjøtt, egg) får levercellene til å øke sin produksjon av kolesterol og derved øker risikoen for åreforkalkning- vår tids folkesykdom.

 

En annen risiko for åreforkalkning er tobakksrøking. Stor røkere har en betydelig større risiko for å dø av en arterosklerotisk hjertesykdom enn ikke røkere, trolig fordi at den høye kulloksyd konsentrasjonen i blodet forhindrer den livsnødvendige syreforsyningen til arterieveggene. Opp til 40 - 50 års alderen er åreforkalkning omtrent dobbelt så vanlig hos menn enn kvinner.

 

En av årsakene kan være at kroppen ikke greier å omdanne linolsyre til gammalinolensyre GLA, (avtar ved 40 års alderen).

Denne prosessen er enzymatisk styrt (av enzymet delta-6-dasaturase d6d) og forhindres bl.a. av tobakk, alkohol, sukker og visse medisiner som giktmidler, betablokker, acetylsalisylsyre og binyrebarkhormoner (kortison).

Disse medisinene kalles prostaglandinhemmere (NASAID).

De betennelseshemmende legemidlene kan også være årsaken til sykdommen Altzheimer.

 

Gammalinolensyre (GLA) er forstadiget til oppbygging av bl.a. prostaglandinet PGA-1. Prostaglandiner er en gruppe av umettede fettsyrer som i forsvinnende små mengder har hormonlignende virkninger.

De finnes ikke konstant i vevet, men produseres under spesielle forhold og brytes hurtig ned, og deltar i et stort antall fysiologiske prosesser.

Av stor interesse innen legevitenskapen er det at visse prostaglandiner er innblandet ved enkelte sykdommer, bl.a. ved psoriasis, åreforkalkning og ved et sviktende immunsystem.

 

Prostaglandinene dannes i organismen av arakidonsyre og andre livsnødvendige fettsyrer som linolsyre, alfalinolen- og gammalinolensyre (GLA).

Dvs. fra fettsyrer som må tilføres via maten fordi at kroppen selv ikke kan bygge dem opp.

 

At disse fettsyrene er nødvendige bestanddeler av maten, beror antagelig på at de utgjør råmaterialet for prostaglandinproduksjonen.

Det er umulig å tilføre kroppens behov for GLA med et normalt kostholt.

Ved daglig tilførsel av linol-, alfalinolen og gammalinolensyre (GLA) øker produksjonen av nyttige prostaglandiner, som man i dag anser er med på å redusere kolesterol innholdet i blodet, forsterke immunsystemets virksomhet samt at det forebygger blodpropp.

 

Det som du må legge merke til, er at det på denne hjemmesiden ofte henvises til Vitamin B6 og enzymet D6D.

De er meget viktige. Det bidrar til å danne prostaglandiner.

De finnes i alle levende celler i både mennesker, dyr og insekter. For at prostaglandiner skal kunne virke i levende organismer, må man ha hjelp av visse enzymer, vitaminer og mineraler.

I kreftcellene er aktiviteten til dette D6D enzymet uvirksomt.

Gammalinolensyre GLA tatt direkte er en meget

effektiv beskytter mot delingen av kreftceller.

For lite GLA og for lite aktivitet av dette viktige

D6D enzymet kan føre til diabetes, dårlig hypofyse og problemer med skjoldbrukskjertelen.

 

I tillegg er det store muligheter for å utvikle andre plager og sykdommer som kreft, alkoholisme, for tidlig aldring, Sjøgrens syndrom, irritaber tarmfunksjon, høyt kolesterol mm.

------

Etter min mening kan det tenkes at enkelte naturprodukter med et høyt innhold av livsnødvendige fettsyrer kan bidra til å øke kroppens evne til å produsere forsvarsstoffer (prostaglandiner) som bl.a. motvirker: Blodaggregering (klebige blodceller) og blodpropp. åreknuter, betennelsesreaksjoner, revmatisme, sirkulasjonsforstyrrelser i bena, bensår, spenninger i muskulaturen, ADHD, psoriasis og eksem.

 

 

 

 

 

 

 

.