www.klinikk2000.com © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use

 

   Velkommen til Klinikk 2000.com

 

 

 

 

 

 

 

Tlf. 45442000

 

 

 

 

Alle mentale forstyrrelser finnes på molekylnivå i hjernens stoffskifte.

Av forskjellige årsaker må endel av oss nødvendigvis ta i bruk visse legemidler i løpet av vårt liv mot endel lidelser, men det kan også føre til bivirkninger.

Hos de fleste av oss trenger vi nesten ikke merke det engang. Litt uro i maven, litt kvalme etc,. mens det hos andre kan få fatale konsekvenser.

Kanskje ikke der og da, men over tid, når avhengigheten tar over, når abstinensene blir for store - da er det fare på ferde.....

 

Ved jevnig bruk av nerve- og beroligende midler kan det oppstå en sykelig forandring på molekylnivå i hjernens stoffskifteprosess.

Det kan bl.a. føre til:

 

Negativt selvbilde- rus- alkohol- piller- dop.

Fråtsing- overvekt.

Høyt blodtrykk- hjerteinfarkt.

Ryggskader- revmatisme.

Psoriasis- allergier- leddgikt.

Stresstilstander, søvnløshet, depresjoner, angst, nervøse tilstander, manglende vitalitet, muskelplager, spenningsverk, nervesmerter, migrene, hjertebank, frigiditet, impotens mm.

 

Alt har faktisk en sammenheng- det ene kan føre til det andre.

Visse medikamenter øker utskillelsen av vitaminer og mineraler, opptaket av maten forstyrres og det utvikles en mangeltilstand.

 

Et eksempel på dette kan bl.a være manglende opptak av Vitamin B6, Pyridoksin, som har en meget viktig rolle med enzymet dekarboxylase (d6d).

Gjennom dette enzymet spiller Vitamin B6 en meget viktig rolle i to av viktigste transmitterstoffene i hjernen, Serotonin og Dopamin.

Disse stoffene er sluttproduktene i en stoffskifteprosess som dannes utfra aminosyrene tryptofan og dopa.

Mangler disse stoffene vil det bl.a føre til depresjoner og søvnløshet.

 

Serotonin - har ansvaret for den naturlige innsovnings- prosessen i hjernen. En ubalanse av Serotonin kan også ha en sammenheng med krybbedød, utvikling av uro (adhd) hos barn grunnet mors mangende Serotonin produksjon under graviditet. Grunnet bl.a av medisiner, paracet, depresjoner o.a.

 

Dopamin - er en meget viktig faktor/formidler av nerve impulser. Er av stor betydning for vår bevegelighet, drift, innsikt og immunsystemet.

 

Dopamin får vi mye av ved å spise god mat, ved sex, en god kopp kaffe etc., dvs. at vi oppnår en følelse av velvære - som hjernen gir oss.

En overproduksjon av dopamin kan til gjengjeld føre til uønskede situasjoner. man kan bli avhengig av det aktuelle stimuliet.

 

                                                             ADHD

 

kanskje -Et syndrom?

en betegnelse på flere symptomer -

ikke en diagnose på en bestemt sykdom!

(ADHD har forøvrig ikke engang fått godkjennelse som et syndrom)

 

Når det gjelder "M" olje - en kombinasjon av bl.a. omega 3, vitamin E og gammalinolensyre, så kan man litt enkelt si at disse fettsyrene kan fungere som en slags "buffer" på psyken til de fleste.

Er du litt "deppa" vil du nok merke en bedring i konsentrasjonen innen kort tid

("M" olje er en sammensetning av forskjellige fettsyrer jeg satte sammen (1990 tallet) for å prøve det på en såkalt "hyperværsting" på 13 år. Etter bare noen få dager  (10) ble gutten totalt forandret, ble stille og rolig som "vanlige" barn. Foreldre og skolens lærere kunne ikke forstå denne forandringen. Noe av hans kosthold ble også endret).

 

Ved ADHD (oppfunnet i 1980) ser det ut til at aktivitets nivået blir påvirket i motsatt grad - de blir roligere. Mest sannsynlig blir dopaminsenteret påvirket. En økt effekt ved /mot ADHD kan skje ved bruk av AcuNova (effektivt) i kombinasjon med "M" olje og annen terapi, som f.eks.

EFT, enkelt forklart som en psykologisk form for akupunktur / akupressur.

Det blir også hevdet at visse Natrium og Magnesium ingredienser kan ha en dramatisk bedring sammen med  B6. 

 

Når det gjelder ADHD så er denne lidelsen ikke klassifisert som en sykdom, selv om mange hevder det. Man vet ikke årsaken til den (?). I følge flere større konferanser i USA innen det internationale forskermiljøet mener man at det mest sansynlig er / kan være, en arvelig faktor med i bildet.

 

Det er foretatt tusenvis - over 10000 undersøkelser og hundrevis av doble blindtester på ADHD, men forskerne har i løpet av rundt et kvart århundre ennå ikke blitt enige om den egentlige årsaken.

 

I 2002 ble foretatt scanning av hjernen på barn både med og uten ADHD der det ble bekreftet at hjernen var mindre hos de med ADHD.

Det de derimot unnlot å nevne i rapporten var at de som hadde mindre hjerne var 2.6 år yngre enn de andre. Gjennomsnitt 8.3 år mot 10.9 år.

(NB! Uten at jeg kan stå inne for denne påstanden pr. i dag, så blir det hevdet av en kjent nettside i USA ( verdens 4 største) at barn som ble scannet og hadde mindre hjerne, faktisk var barn som har gått på Ritalin over en lengre periode.)

Det er visstnok kommet bevis på at denne scanningen ble utført på barn som hadde gått på Ritalin og ikke motsatt. (ref. 2012)

I sammenheng med dette hevdes det også at at barn som går på Ritalin får dårligere innlærings evner.

 

Noen leger har også begynt å hevde at innlæringsevnen til barn som har brukt Ritalin over lengreperioder er mindre enn hos andre barn.

 

Det er meget mulig at tilgjengeligheten av dopamin er for lav, og at det derved utløses en form av uro, hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker.

En årsak kan være at enzymet D6D av en eller annen grunn blir hemmet, dvs. f.eks. at omdannelsen av alfalinolensyre ikke skjer som forventet. Man får altså ikke utnyttet tilskudd av Omega 3 fettsyrer fullt ut.

Et tilskudd av GLA direkte sammen med andre fettsyrer har derimot vist seg å ha en positiv effekt.  Også ved tester jeg selv har gjort.

 

ADHD kan være så mangt, fra bipolar lidelse av mild og alvorlig grad, trass / agressivitet pga. dårlige oppvekstvilkår eks. alkohol og annet misbruk , genetisk disponert, impulsivitet, feil kosthold mm.

ADHD kan hverken bekreftes ved scanning eller ved blodprøve.

 

Det er en meget stor mulighet for at også serotonin og noradrenalin spiller en rolle sammen med dopamin ved ADHD - i tillegg kan det være opp mot ett tusen andre forskjellige stoffer i vår hjerne som kan påvirke til at ADHD oppstår.

 

Det vi imidlertid vet -

er at vi vet nesten ingenting om hva som skjer i vår fantastiske hjerne.

 

Selv om vår lillehjerne er bare 10 % av hjernen vår, kan den være av stor betydning for disse nevrostoffene. Forskerne vet ikke hva som skjer i hverken frontallappene eller lillehjernen fordi det er veldig lite dopamin i det området, og veldig vanskelig å måle. ( Dette området i hjernen kan ha sammenheng med ME)

 

Personer som har ADHD, viser og merker det helt forskjellig. Man snakker også om noen har arvet et bestemt gen eller ikke. En mindre del av de som har ADHD har også en betydelig høyere intelligens enn andre.

Mange av de finnes i toppen i alle idretter, innen kunst og musikk, problemløsere mm.

De er gjerne mere aktive enn andre i barndommen. Men hva så ? - et livlig og aktivt barn er det beste man kan ha.

 

Det har i mange år vært kjent at fettsyrer kan påvirke vår væremåte, samt hjelpe oss på mange områder.

Fettsyrene som Omega 3 og ikke minst GLA - gammalinolensyre, sammen med et riktig tilskudd av vitaminer og mineraler samt noen behandlinger med akupunktur kan være meget effektiv ved ADHD- og det er heller ingen risiko ved en slik behandling.

Her kan man bruke AcuNova micro akupunktur, Tradisjonell kinesisk akupunktur eller øreakupunktur.

 

Man styrker immunforsvaret, påvirker hypofysen (keiseren over alle hormoner), fremre og øvre del av hjernen samt en rekke andre områder i hjernen.

 

At ikke det norske Helsevesenet går inn for en undersøkelse på dette området er meg helt uforståelig.

 

Nb!

Mange leger / psykiatere får faktisk betalt av legemiddel fabrikantene for å selge bl.a Ritalin til små barn.

Om endel leger får betalt for akkurat dette her i Norge skal jeg ikke påstå,  men " smøring " er et stort problem også her  Les HER <'

 

(For de som ikke tror på at flere av legemiddelselskapene driver med regelrett svindel, forfalsker prøver, smører og bestikker leger, sine ansatte og andre bør høre og se dette intervjuet som nylig er lagt ut på nettet -juli 2012) Les / hør om det >>>> HER <<<<< (1 time 7min.)

 

Et oppsett på endret kosthold med tilskudd av fettsyrer etc. er det derimot ingen økonomisk gevinst å hente ..... for legemiddelselskapene.

( Kun for barnet og samfunnet )

"Presset til å stille DHD diagnose" Les HER <

 

Det som kanskje bare noen få vet, er at et lite tilskudd av Natriumkarbonat (Natron) kan hjelpe mange med ADHD. Du bør selvfølgelig sjekke ph verdi før du bruker noe av det. Hør om legen din vet noe om dette,

 

Magnesium klorid kan også være meget effektivt da dette har vært prøvd ut på barn og også hos innsatte i fengsler med adferd forstyrrelser, og de har fått en drastisk forbedring ved å bruke Magnesium sammen med B6.

Her bør du også høre om legen din vet noe om dette.

Man kan også bruke AcuNova micro akupunktur på punktene C1, T8 samt hode midtpunkt for å se om det kan gi en bedring.

C1 stimulerer hypofysen og T8 immunsystemet.

 

Ritalin

 

En annen løsning mot ADHD kan være f.eks Ritalin, et kjemisk stoff som riktignok kan øke produksjonen av dopamin, men kan føre til uheldige bivirkninger.

 

Ritalin (metylfenidat) er klassifisert som et narkotika i samme gruppe som morfin, kokain, Oxycondin (oksycodon) og dextroamphetamin.

 

(Her kan du lese det som ikke blir opplyst på norske nettsider) <<<<<<<

 

Som et eksempel så er Oxycodon kanskje det værste. Det skrives ut en enorm mengde resepter i USA. I staten Florida er det 44000 leger og det hevdes at de fleste av dem er korrupte av den grunn av at av alle resepter på smertestillende tabletter som skrives ut i USA , så står Florida for 85 % av dem.

Oxycodon som er i samme klasse som Ritalin er den mest "populære".

Oxycodon brukes ikke bare som smertestillende, men knuses og sprøytes inn i kroppen, som også mange gjør med Ritalin.

Mange som blir "hekta" på Ritalin, går gjerne over på sterkere stoffer som bl.a. Oxycodon.

Oxydon brukes gjerne i stedet for heroin da man ikke risikerer uren vare.

En knust tablett på 82mg kan faktisk ta livet av en person.

 

De aller fleste dødsfall er relatert til legemidler og ikke naturprodukter.

Michael Jackson, Amy Winehouse, Elvis, er noen av de som ble avhengig av legemidler.

Det er ca 30000 som dør av legemidler årlig i USA, mer enn illegal heroin og alkohol gjør.

Legemidler gir, spesielt ved injeksjoner en bedre effekt med endorfiner, men gir i tillegg farlige nedturer.

 

Ritalin kan føre til alvorlig psykisk eller fysisk avhengighet.

 

Ritalin har også forårsaket flere dødsfall.

 

Bivirkninger ved bruk av Ritalin er som ved dextroamfetamin.

 

I følge frivillige rapporter fra USA i perioden 1990-2000 ble det rapportert 186 dødsfall pga. Ritalin. ( 18.600 ? )

 

Frivillige rapporter tilsvarer ca 1 - 10 % av faktiske hendelser.

 

Det er verd å merke seg at i henhold til internasjonale konvensjoner / folkeretten, er det ikke tillatt å fremme et svært vanedannende stoff for almennheten.

 

Les denne siden

>>>> http://www.ritalindeath.com/ <<<<

 

 

>>>> Drogs.com <<<<

 

I denne sammenheng er det verd å merke seg at forskere mener at "de personer som har ADHD, har en redusert funksjon av hjernens dopamin system. ADHD er tydelig assosiert med en biokjemisk dysfunksjon".

Denne kunnskapen mener de er viktig fordi den forsvarer myten om at ADHD er en lidelse for "å selge medisiner". (2007)

 

I samme studier bemerker forskere også at stoffer som nikotin, kokain og metamfetamin også forbedrer dopamin funksjonen.

Man sier videre at "dette kan være grunnen til at enkelte personer som har ADHD, har en mye større risiko for å misbruke rusmidler enn befolkningen generelt, - fordi narkotika misbruk øker dopamin hjernefunksjonen - "de føler seg bedre".

Ref. dr. Volkow

 

Det skal ikke være slik at man går til en undersøkelse med sitt skolebarn, og etter 45 minutter kommer ut med en diagnose på ADHD i den ene hånda og en resept på Ritalin i den andre. Men det har faktisk skjedd. I ekstreme tilfeller på under 5 min.

I USA ble det i 2002 foretatt en omfattende undersøkelse hos psykiatere, på barn, som ikke hadde noen form for organisk sykdom - 91 % kom ut med resept på et legemiddel.

 

Et råd til deg som mener ditt barn er urolig og sliter med konsentrasjonen o.l. er å prøve alle andre alternativer før medikamenter som Ritalin og andre.

Fjern MSG fra kostholdet.

Ikke gi barn mye av Coca Cola pga sukker mm.

PepsiMax inneholder Aspartame og Metanol.

Aspartame og Metanol hevdes å kunne bryte blodhjerne barrieren.

Kan i værste fall føre til hjernekreft og blindhet.

 

Rådfør deg i så fall kun med erfarne barneleger / nevrologer på området.

Barnehageansatte, sykepleiere og andre har ingen kompetanse på dette  området.

 

Pr. i dag vet man ikke nok om langtidsvirkningene på hjernen ved bruk av Ritalin.

Overdosering av enkelte medikamenter som øker dopaminfunksjonen kan rett å slett forhindre at dopamin utskilles - for alltid.

En forandring i hjernen pga. Ritalin vil kanskje ikke være så merkbar, men den kan ikke reverseres.

Alle studier som blir utført av forskere, er nødvendigvis basert på bakgrunns materiale gitt dem av andre.

Av deg og meg gitt til våre leger, psykiatere, psykologer etc., som fører til forskjellige statistikker mm.

 

Forskere og eksperter gir oss ikke den absolutte sannhet.

 

Tro ikke på alle studier du leser. De kan være bestilt av legemiddelbedrifter.

 

Vurder å prøve å endre ditt barns diett, tilfør rikelig med grønnsaker, litt frukt og ekstra tilskudd av fettsyrer. Ta gjerne en test for å se om barnet kan være i mangel av bl.a. zink. Magnesium, B6 og jern. Sjekk forøvrig om ditt hjem har for høye nivåer av nitrogendioksid.

 

Uten sammenligning - men alikevel...

Alle har vi kanskje opplevd en gang i lystig lag med god mat og drikke at de fleste tåler f.eks. øl.

Men ved å gå over på sprit har du kanskje oppdaget at noen rett og slett blir helt krakilske og uspiselige? De kan ikke snakkes til, bilr hyper, slenger dritt om alle og mange skal gjerne slåss også - med alle. Hos noen går det så langt at de kan få et epileptisk lignende anfall med fråde rundt munnen. Det noe hjernen reagerer negativt på.

Så........

Kan det være... at ditt urolige barn egentlig kan være allergisk eller sensitiv mot noe - mat eller annet - i stedet for å ha det psykiatrien kaller "sykdommen ADHD"?

Eller..... kan noen av ADD/ADHD barna muligens ha NLD? 

 >les her <

 

Og hvorfor snakker man ikke om barn også kan lide av Post Traumatisk Stress?

 

--------

Viktig!

Reduser forbruket av sukkerholdige produkter. Sukker, hvitt mel, mye pasta, smaksforsterkere MSG, farvestoffer i smågodt etc. kan føre til at de  viktige beroligende mineralene kalsium og magnesium drives ut av kroppen.

Sukkerholdige produkter fører til stress, angst, depresjon, dårlig selvtillit og gjør deg utmattet.

Hos små barn kan selv et par små drops gjøre et rolig barn til et ekstremt urolig individ i løpet av et par minutter.

Gjelder spesielt farvestoffer.

 

Da holder man barnet unna slike saker i stedet for å gå til lege eller barnehage og si at man tror at barnet kanskje har ADHD.

Desverre skjer dette daglig.

 

Fjern MSG Mono Natrium Glutamat fra ditt og dine barns kosthold!!!

Lær barnet ditt hva de ikke skal ha!

 

>>> ADD, ADHD, AUTISME <<<<

 

 

The Lancet Les her <      

               

>  RITALIN DEATH  <  LES HER

 

LES VIDERE HER

 

OBS!  OBS!  OBS!

 

 

TRYKK HER

SIDE 2

NESTE SIDE >>>>>>ADHD SIDE 2  >>>>>ADHD side 2 !!!!!<<<<<

    ------------------------

 

 

Schedule drogs 

 

Kl  I.   Høyrisiko for misbruk. NO SAFE er slike som heroin, marijuana, LSD,

           PCB og crack kokain.

 

Kl II.  Høyrisiko for misbruk. Eks. Morfin, kokain, Oxycodone, 

          Methylphenidat (Ritalin) og Dextroamhetamin (Dexedrine)

 

(www.tsbp.state.tx.us/cosumer/broch2.htm )

 

 

--------------

 

Medisiner kan i mange tilfeller være nyttige for oss,

men de som greier seg foruten har det nok best.

Steinar Fredriksen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS OBS OBS

(2013)

 

ADHD

 

EN FIKTIV SYKDOM?

 

Les hva den som

sto bak det hele

sier;

 

Les HER <<<<<<

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere advarer!

 

Umoden oppførsel av små barn fører ofte til feil ADHD diagnose, og de settes på medikamenter på helt feil grunnlag.

 

Barn født i desember får oftere stilt ADHD diagnose enn barn født i januar.

 

Se Forskning,no.

06.03.2012

 

 

Dette bør legene vite før de setter dine barn på Ritalin!

Vet de det ikke, så fortell dem det!

Man kan spise seg friske fra ADHD og autisme,

>>>> LES HER <<<<<