www.klinikk2000.com © 2012 • Privacy Policy • Terms of Use

 

   Velkommen til Klinikk 2000.com

 

 

 

 

 

 

 

Tlf. 45442000

 

 

 

Lege Boris Lunderquist

 

Lege Boris Lunderquist som i flere år har interessert seg for forskjellige slags bensår samt for kretsløps-sykdommer, åreforkalkningsproblemer og allergier, har undersøkt Sundins sykdomsforløp og sier følgende i video intervju: 

 

"Jeg har med egne øyne sett Hr. Sundins ben, der han har hatt sine alvorlige bensår. Ingen tegn på bensår kunne sees.

Det skal her bemerkes at Hr. Sundin har sukkersyke. Huden på underbenet var uten pigment, og pulseringen i årene var normal".

 

"Disse behandlingsresultater er av meget stor interesse, fordi det dreier seg om lidelser, som det hittil har vært vanskelig å bekjempe.

 

Etter at tre leger tilbake i 1982 fikk nobelprisen for deres forskning i prostaglandiner, har meget av dette naturmiddelets virkemekanisme også kunnet forklares vitenskapelig.

Prostaglandiner har vist seg å lindre visse hudsykdommer (f.eks. psoriasis), og de har betydning for forskjellige betennelsesfenomener som gikt og andre leddbetennelser.

 

Innen medisinen har man hittil mest utnyttet prostaglandinernes effekt intravinøst. Men med dette produktets tilførselmetode av de essensielle fettsyrene. hvilket skjer transidermt (dvs. gjennom huden), forventer man en høyere helbredelsesprosent av bl.a. bensår, tørr eksem, kuldeskader, muskelsmerter osv.

 

Virkningen av prostaglandinerne synes å medføre en utrensning for belastede avleiringer, slaggstoffer og blodfett.

Prostaglandiner dannes i organismen av arakidonsyre og andre essensielle fettsyrer, dvs. av fettstoffer, som må tilføres utenfra, da kroppen ikke selv kan produsere dem.

 

Jeg kan bekrefte påstanden i produsentens undersøkelser, men jeg får i denne sammenheng gjøre oppmerksom på at preparatet ikke er å betrakte som en erstatning, men som et nyttig supplement til annen behandling av bensår og dårlig blodsirkulasjon.

 

Når det gjelder tilfeller av psoriasis, har jeg selv sett at ved en jevnlig behandling med Peganol, samt ved en senkning av hudens ph verdi, kan være effektiv.

Obsersvasjonstiden har vært noe kort, slik at de vitenskapelige underbygde påstander mangler, men det er helt ufarlig, og fullt mulig, å tilføre kroppen næring gjennom huden for å kompansere for dårlig tilførsel via blodsirkulasjonen.

 

Dette er første gang hvor man har en olje hvor hovedingrediensene er vel utprøvd gjennom mange år, og hvor virkningene er konstant tilstede.

Det finnes en viss mengde fettsyrer som kan defineres, og det er derfor naturlig med å konkludere med at dette preparatet kommer til å bli til stor nytte for de som har benproblemer, da det viser egenskaper på å kunne lege bensår og forbedre blodsirkulasjonen."

 

                                                      --------

 

I følge en undersøkelse her i Norge, får kun 1 av 3 av diabetes sjekket føttene ved kontroll utført av helsepersonell.

Det er heller ikke alltid at diabetes med sår på bena blir utredet med tanke på om pasienten kan ha røykeben.

Opp mot 30% av pleiere på norske sykehjem og i hjemmesykepleien blir utført av ufaglærte uten helse og sosialfaglig utdanning.

Til opplysning sier forbundlederen i Norges Diabetesforbund at en god del av amputasjoner kunne vært unngått med bedre forebyggende arbeid i forhold til diabetes.

 

Les her:

Hva slags behandlingsmetoder som finnes foruten Peganol Naturliniment kan du selv lese om på denne siden:

 

Helsedirektoratet

Nasjonale faglige retningslinjer

Diabetes- forebygging, diagnostikk og behandling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.